TECHNIKUMI KÉPZÉSEK

Általános képzés (9-13. évfolyam)

Ágazat

Szakképesítés

Szakma
azonosító
szám

Szakmairány

Kód-szám

Képzési
forma

A képzés
időtartama
(tanév)

Felvehető létszám
(fő)

Mezőgazdaság és erdészet

Mezőgazdasági technikus

5 0811 17 09

Állattenyésztő

Növénytermesztő

0001

nappali

5

Mezőgazdaság és erdészet

Kertésztechnikus

5 0812 17 06

Parképítő és -fenntartó

Dísznövénytermesztő, virágkötő

Gyógynövénytermesztő

Zöldségtermesztő

Gyümölcstermesztő

0002

nappali

5

MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS

Mezőgazdaság és erdészet ágazat 5 éves képzése, érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok:Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez, és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére.

Azon fiatalok részére ajánlott, akik a modern nagyüzemi mezőgazdaságban használatos új technológiák, elvárások és irányvonalak megismerése után vezető pozícióban szeretnének hozzájárulni a mezőgazdasági termelés minőségi irányításához.

KERTÉSZTECHNIKUS

Mezőgazdaság és erdészet ágazat kertészeti területének 5 éves képzése, érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Dísznövénytermesztő, virágkötő szakmairány, Zöldségtermesztő szakmairány, Gyümölcstermesztő szakmairány, Gyógynövénytermesztő szakmairány, Parképítő és -fenntartó szakmairány. A kertész szakma széleskörű ismereteket nyújt a kertészeti ágazathoz tartozó termesztési, forgalmazási, műszaki, gazdálkodási és az ehhez kapcsolódó feladatok területén. A kertész feladata a szőlő- és gyümölcstermesztés, zöldség-, gyógynövényt- és dísznövénytermesztés, valamint a kertek építése és gondozása.

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a természet, szereti a növényeket, szeret alkotni.

 Szükséges iskolai végzettség

 8 évfolyamos általános iskolai végzettség

 Felvételi feltétel/Alkalmassági követelmény

 Szakképesítéshez előírt egészségügyi alkalmassági követelmény

 Integrált felkészítés

 Igen

 A jelentkezés módja és határideje

 Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 27/2021. (VIII. 11.)EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2021.02.19-ig.

 Írásbeli felvételi vizsga

 Nincs

 Szóbeli felvételi vizsga

 Nincs

 A felvételi döntés alapja

 A felvételi jegyzék az általános iskola felső tagozatának tanulmányi eredménye alapján készül.A következő tantárgyak kerülnek beszámításra: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, természetismeret, biológia, kémia, földrajz

 Elérhető maximális pontszám: 130

 A felvételről való értesítés módja és ideje

 A jelentkező és az általános iskolája 2021.04.30-ig levélben megkapja a felvételi értesítést.

 A képzés kezdete

 2021.09.01.

 Emelt szintű érettségire való felkészítés

 Mezőgazdaság ismeretek, biológia, angol, német, matematika, honvédelmi alapismeretek

 Emelt óraszámú képzés

 Biológia

 Oktatott idegen nyelvek

 Angol vagy német

 Oktatott természettudományos tárgyak

 9. évf.: komplex természettudományos tantárgy

 10-11. évf.: biológia

 A tanulmányokat záró vizsga

 Szakmai és érettségi vizsga

 Kollégiumi elhelyezés

 Biztosított

 Nyílt nap helyett, Egyéni konzultációs lehetőség felvételizőknek

 2020.11.23-27.

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: email