Szakközépiskolai szakképzés

A képzés időtartama 3+2 tanév

A szakközépiskolai osztályba járó tanulók 9-11. évfolyamon zömében szakmai tantárgyakat tanulnak. A szakmai gyakorlatokra és a nyári összefüggő gyakorlatokra az iskola tangazdaságában vagy tanulószerződéssel mezőgazdasági vállalkozásnál kerülhet sor. 11. év végén szakmai vizsgát tesznek a diákok, amely után munkába állhatnak vagy 2 év alatt felkészülhetnek az érettségi vizsgára.

Gazda (tagozatkód: 0004) A képzés során a tanulók alkalmassá válnak a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti feladatok gondos, precíz elvégzésére. A szakmai gyakorlatokra az iskola tanüzemében és termelő üzemekben kerül sor. A képzés befejezése után a tanuló képessé válik egy önálló kisgazdaság működtetésére.

Állattartó szakmunkás (tagozatkód: 0005) A végzett diákok képesek lesznek a gazdasági állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok) tartására, gondozására, takarmányozására, szaporítására. Felkészülnek az állattartó telepen az egyszerűbb hibaelhárítási és karbantartási feladatok elvégzésére.

Mezőgazdasági gépész (tagozatkód: 0006) A képzés végeztével a tanulók alkalmassá válnak a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítésére üzemeltetésére, beállítására, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetésére.

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS
Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók számára

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám Kód
szám
Képzési forma A képzés
időtartama
(tanév) 
Felvehető
létszám
(fő)
Mezőgazdaság Gazda 34 621 01 0004 nappali 3+2 33
Mezőgazdaság Állattartó szakmunkás 34 621 01 0005 nappali 3+2 33
Mezőgazdaság Mezőgazdasági gépész 34 521 08 0006 nappali 3+2 33

További információk

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskolai végzettség
Felvételi feltétel/Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmassági követelmények vannak.
Integrált felkészítés Igen
A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2.   számú mellékletének   megfelelően 2019.02.18-ig.
A felvételi döntés alapja A felvételi jegyzék az általános iskola felső tagozatának tanulmányi eredménye alapján készül.  A  következő  tantárgyak  kerülnek beszámításra: magyar   nyelv,   magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, biológia, kémia, földrajz
Elérhető maximális pontszám: 130
A felvételről való értesítés módja és ideje A  jelentkező  és  az  általános  iskolája 2019.04.30-ig levélben megkapja a felvételi értesítést.
A képzés kezdete 2019.09.02.
Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német
A tanulmányokat záró vizsga OKJ szerinti szakmai vizsga
Kollégiumi elhelyezés Biztosított
Nyílt nap időpontja 2018.12.05.