Parképítő és fenntartó technikus

Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés

Képzés iskolai felvételi kódszáma: 0003

OKJ szám: 54 581 02

Kertészet és parképítés ágazat

Szakgimnáziumi rendszerben a képzési idő: 4 + 1 év

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

Elméleti/gyakorlati képzési idő aránya: 50/50 %

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A parképítő és fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembevételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel.
A parképítő és fenntartó technikus tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat el.
A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– vállalkozást alapítani, működtetni, megszüntetni,
– középszintű vezetői feladatokat ellátni,
– árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni,
– ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát,
– előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni,
– felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat,
– növényápolást végezni, végeztetni,
– eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani,
– munkavédelmi előírásokat betartani,
– előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,
– dokumentációt használni, készíteni, készíttetni,
– irányítási, szervezési feladatokat ellátni,
– szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni,
– építés-előkészítő műszaki munkákat végezni,
– alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni,
– alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni,
– felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani,
– kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani,
– növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni,
– parkfenntartási, gondozási munkát végezni.