Munkatársaink

Pedagógusok

Agócs Éva Bernadett

agocs.eva@gmmg.hu
osztályfőnök 12.a
okleveles növénytermesztő mérnök

Árpási Ildikó

aildi@gmmg.hu
munkaközösség vezető
osztályfőnök 13.b
történelem szakos középiskolai tanár
magyar szakos középiskolai tanár

Benkő Judit

benko.judit@gmmg.hu
osztályfőnök 11.c
matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár
okleveles testnevelő tanár

Borsi István

borsi@gmmg.hu
igazgatóhelyettes
osztályfőnök 9.b
villamosmérnök
informatika szakos tanár
pedagógiai értékelési szakértő
intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott pedagógus
okleveles fizikatanár

Borsiné Zsingor Nikoletta

bzsn@gmmg.hu
osztályfőnök 11.a
mezőgazdasági mérnök

Csillag Éva Marianna

angol nyelv és irodalom kiegészítő szakos bölcsész és tanár
francia nyelv és irodalom kiegészítő szakos bölcsész és tanár

Erdei András Gábor

erdei.andras@gmmg.hu
igazgatóhelyettes
osztályfőnök 9.a
matematika szakos tanár
geográfus
okleveles földrajztanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Fülöp Ildikó

fuli@gmmg.hu
rajz szakos tanár
okleveles vizuális- és környezetkultúra- tanár
segédkönyvtáros

Göncöl Csilla

goncol.csilla@gmmg.hu
angol nyelv és irodalom tanár

Horváth János László

hj@gmmg.hu
állategészségügyi üzemmérnök
agrármérnök

Helyán Éva Hanna

he@gmmg.hu
okleveles agrárkémikus-agrármérnök
okleveles mérnöktanár
közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus

Kádár József

kadar.jozsef@gmmg.hu
középfokú szakmai végzettséget igénylő növénytermesztési és állattenyésztési munkák végzésére képesítés

Lukács Sándor

lukacs.sandor@gmmg.hu
mezőgazdasági mérnök

Nagy Zsuzsanna

nzs@gmmg.hu
igazgató
osztályfőnök 13. c
kémia-fizika szakos középiskolai tanár
közoktatási vezető

Németh Katalin

kata@gmmg.hu
osztályfőnök 10.b
okleveles magyar-angol szakos középiskolai tanár

Papp Zsuzsanna

pappzs@gmmg.hu
osztályfőnök 13.e
okleveles magyar szakos középiskolai tanár
okleveles magyar szakos ált. iskolai tanár és népművelő

Süliné Németh Edit

élelmiszertechnológus mérnök
agrármérnök gyógy- és fűszernövény-termesztő és feldolgozó szakmérnök
okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

Szabó Ákos

szabo.akos@gmmg.hu
szakmai vezető
osztályfőnök 13. a
mezőgazdasági mérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (állattenyésztő mérnök)

Szabó Gábor

gabor.szabo@gmmg.hu
osztályfőnök 10.a
okleveles középiskolai testnevelő tanár és okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

Szombathelyi István Mihály

szomb@gmmg.hu
okleveles műszaki oktató
mg-i gépészmérnök (logisztika szakirányon)

Szöllősiné Bende Réka

bendereka@gmmg.hu
munkaközösség vezető
osztályfőnök 12.b
agrármérnök
mezőgazdasági mérnöktanár
szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen

Szűcsné Kovács Adrienn

szucsne.kovacs.adrien@gmmg.hu
gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Túriné Sándor Zsuzsanna

turine@gmmg.hu
osztályfőnök 11.b
magyar szakos középiskolai tanár
okleveles népművelő, magyar nyelv- és irodalom szakos ált.isk.tanár
pedagógiai értékelési szakértő

Vízhányó István

vizhanyo.istvan@gmmg.hu
okleveles informatikatanár és okleveles andragógus tanár

Fuksz Éva Cecília

matematika szakos középiskolai tanár

Török Zoltán

agrármérnök
növényvédelmi szakmérnök

ÓRAADÓK

Dr. Benk Ákos

benk.akos@gmmg.hu
okleveles agrármérnök mérnök-tanár

Bese Gábor

okleveles agrármérnök – növényvédelmi szakirány

Beséné Kormány Aranka

okleveles agrármérnök

Dudás Ádám

okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára és okleveles média-, mozgókép- és kommunikációtanár

Dr. Jakab Péter

okleveles agrármérnök

Dr. Lantos Ferenc

okleveles kertészmérnök

Mucsi Dóra

biológia szakos tanár,
valamint történelem szakos bölcsész és tanár

Németh István

nemeth.istvan@gmmg.hu
biológia szakos tanár, történelem szakos bölcsész és tanár

Onodi-Szűcs Eleonóra

hezsozoltanne@gmmg.hu
biológia szakos tanár

Prikler György

prikler.gyorgy@gmmg.hu
matematika szakos középiskolai tanár

Tóth Ernő

történelem szakos középiskolai tanár

NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK

Kissné Gyüre Krisztina

iskolatitkár

TECHNIKAI DOLGOZÓK

KERESZTES DÓRA SZINTIAállatgondozó
KOVÁCS JÓZSEFtraktoros
KOVÁCSNÉ PIROS ERIKAtakarító
LUNG PÉTERműszaki ügyintéző, karbantartó
PEKKER SÁNDORállatgondozó
PRISLINGER ATTILAgazdasági ügyintéző
RÁKOS SÁNDOR MÁRKkertész
ROSTÁS LÁSZLÓNÉtakarító
SZABÓ ENIKŐtakarító
TÓTH KRISZTINA HAJNALKAtakarító
TÓTHNÉ MUCSI ANIKÓmunkaügyi ügyintéző
VARGA FRUZSINA ANNAkertész
Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: email