Munkatársaink


PEDAGÓGUSOK


Bakacsi László
szakmai tanár

bakacsi.laszlo@gmmg.hu
gépészmérnök tanár

Erdei András Gábor
közismereti tanár

erdei.andras@gmmg.hu
osztáyfőnök 10.a
matematika-földrajz szakos tanár
geográfus

Fülöp Ildikó
könyvtárostanár

fuli@gmmg.hu
rajz,vizuális- és környezetkultúra- tanár
segédkönyvtáros

Gregus József
testnevelő

gregus.jozsef@gmmg.hu
földrajz-testnevelés szakos tanár

Helyán Éva Hanna
szakmai tanár

he@gmmg.hu
agrárkémikus-agrármérnök tanár
pedagógiai értékelési szakértő
közoktatási vezető

Árpási Ildikó
közismereti tanár

aildi@gmmg.hu
magyar, történelem szakos tanár

Kádár József
gyakorlati oktató

kadar.jozsef@gmmg.hu

Kiss László
testnevelő

kissl@gmmg.hu
testnevelés-biológia szakos tanár

Kovács-Csapó Anikó Veronika
idegennyelvtanár

ancsa@gmmg.hu
angol-pedagógia szakos tanár

Kovácsné Bartosiewicz Éva
idegennyelvtanár

bibe@gmmg.hu
osztályfőnök 12.a
pedagógia, angol szakos tanár

Köteles Dávid
szakmai tanár

koteles.david@gmmg.hu
mezőgazdasági mérnök

Lébenguthné Szentandrási Eszter
közismereti tanár

lneszt@gmmg.hu
matematika, fizika szakos tanár

Nádasdiné Dani Éva
szakmai tanár

nde@gmmg.hu
agrármérnök tanár
közoktatás vezető

Nemeskéri-Orbán István
szakmai tanár

nemeskeri.orban.istvan@gmmg.hu
üzemgazdász

Németh Katalin
közismereti tanár

kata@gmmg.hu
magyar – angol szakos tanár

Ollé Tamás
szakmai tanár

ollet@gmmg.hu
mérnök-informatikus
mérnöktanár
közoktatási vezető

Papp Zsuzsanna
közismereti tanár

pappzs@gmmg.hu
magyar szakos tanár

Szabó Attila
közismereti tanár

szaba@gmmg.hu
történelem – német szakos tanár

Szabó Ákos
szakmai tanár

szabo.akos@gmmg.hu
mezőgazdasági mérnök

Szabóné Bugyi Katalin
szakmai tanár

szabone.katalin@gmmg.hu
állategészségügyi üzemmérnök
sertéstenyésztő szaküzemmérnök

Szalai Rita
közismereti tanár

szrita@gmmg.hu
osztályfőnök 11.a
matematika szakos tanár

Szombathelyi István Mihály
szakmai tanár

szomb@gmmg.hu
osztályfőnök 10.b; 12.b
műszaki oktató
mezőgazdasági gépészmérnök

Szöllősiné Bende Réka
szakmai tanár

bendereka@gmmg.hu
osztályfőnök 13.b
agrármérnök tanár
mezőgazdasági mérnöktanár
mentorpedagógus

Tomasev Marinné
fejlesztő- és gyógypedagógus

tomasevne@gmmg.hu
tanulási- és pályatanácsadási-tanár
gyógypedagógus,
pszichopedagógia szakos tanár

Túriné Sándor Zsuzsanna
közismereti tanár

turine@gmmg.hu
osztályfőnök 9.a
munkaközösség vezető
magyar szakos tanár
pedagógiai értékelési szakértő

Vékony-Sipos Béla
szakmai tanár

vekony.bela@gmmg.hu
osztályfőnök 9.b
munkaközösség vezető
agrármérnök tanár
közoktatási vezető

 


ÓRAADÓK


Bajusz Ágnes

német nyelvtanár

Dávid László

számítástechnikai programozó

Gyüre Péter

okleveles villamos üzemmérnök és műszaki tanár

Hazadi János

hazadi.janos@gmmg.hu
gépesített lövésztiszt (hadnagy) és mérnök tanár

Kelle János

kelle.janos@gmmg.hu
rendszerinformatikus

Kőhegyi-Kis Ágnes

gyógytestnevelő tanár

Mihályi Lajos

mlajos@gmmg.hu
műszaki menedzser

mérnöktanár

Onodi Szűcs Eleonóra

hezsozoltanne@gmmg.hu
biológia szakos tanár

Szilágyi Gábor

nevelőtanár

Szűcs László

szl@gmmg.hu
üzemmérnök
gyártástechnológia műszaki tanár

 

 


NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK


Marton Eleonóra
iskolatitkár

marton.eleonora@gmmg.hu

Horváth János László
műszaki vezető

hj@gmmg.hu

 


TECHNIKAI DOLGOZÓK


Csernabil Ferenc
pénztáros

csernabil.ferenc@gmmg.hu

Czirok Dávid
mezőgazdasági technikus

czirok.david@gmmg.hu

 

Keresztes Dóra Szintia
mezőgazdasági technikus

Kis Anikó
kertész

Kovács József
traktoros

Lung Péter
műszaki ügyintéző

lung.peter@gmmg.hu

Pekker Sándor
állatgondozó-éjjeliőr

Prislinger Attila
főkönyvi könyvelő-eszköznyilvántartó

prislinger.attila@gmmg.hu

Hadi Irén
takarító

Sarkadi Dobó Irén
takarító

Szabó Enikő
takarító

Szabó Katalin
gazdasági ügyintéző

Szilágyiné Vida Julianna
gazdasági ügyintéző

szilagyine.jutka@gmmg.hu

Rostás Lászlóné
takarító

Tóthné Mucsi Anikó
munkaügyi ügyintéző

tma@gmmg.hu

Ürge Lászlóné
takarító