Munkatársaink

Pedagógusok

Agócs Éva Bernadett

agocs.eva@gmmg.hu
osztályfőnök 11.a
környezetgazdálkodási agrármérnök
okleveles növénytermesztő mérnök

Árpási Ildikó

aildi@gmmg.hu
munkaközösség vezető
osztályfőnök 12.b
történelem szakos középiskolai tanár
magyar szakos középiskolai tanár

Benkő Judit

benko.judit@gmmg.hu
osztályfőnök 10.c
matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár
okleveles testnevelő tanár

Borsi István

borsi@gmmg.hu
igazgatóhelyettes
osztályfőnök 5/13.c
villamosmérnök
informatika szakos tanár
pedagógiai értékelési szakértő
intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott pedagógus
okleveles fizikatanár

Borsiné Zsingor Nikoletta

bzsn@gmmg.hu
osztályfőnök 10.a
mezőgazdasági mérnök

Erdei András Gábor

erdei.andras@gmmg.hu
matematika szakos tanár
geográfus
okleveles földrajztanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Fülöp Ildikó

fuli@gmmg.hu
könyvtáros
rajz szakos tanár
okleveles vizuális- és környezetkultúra- tanár
segédkönyvtáros

Göncöl Csilla

goncol.csilla@gmmg.hu
angol nyelv és irodalom tanár

Gregus József

gregus.jozsef@gmmg.hu
földrajz-testnevelés szakos tanár
okleveles földrajztanár

Győriné Berényi Gizella

gybg@gmmg.hu
szakmai vezető
állattenyésztési üzemmérnök
okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök)

Helyán Éva Hanna

he@gmmg.hu
okleveles agrárkémikus-agrármérnök
okleveles mérnöktanár
közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus

Horváth János László

hj@gmmg.hu
állategészségügyi üzemmérnök
agrármérnök

Horváth Mónika

horvath.monika@gmmg.hu
német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

Kádár József

kadar.jozsef@gmmg.hu
középfokú szakmai végzettséget igénylő növénytermesztési és állattenyésztési munkák végzésére képesítés

Kérdőné Kovács Eszter

kerdone.eszter@gmmg.hu
okleveles kertészmérnök
kertépítő és zöldfelületfenntartó szakmérnök
közigazgatási szakvizsga

Kovácsné Bartosiewicz Éva

bibe@gmmg.hu
osztályfőnök 11.b
pedagógia-angol szakos tanár
okleveles angol szakos középiskolai tanár

Lukács Sándor

lukacs.sandor@gmmg.hu
osztályfőnök 10.b
mezőgazdasági mérnök

Nádasdiné Dani Éva

nde@gmmg.hu
okleveles mérnöktanár
okleveles agrármérnök
szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető

Nagy Zsuzsanna

nzs@gmmg.hu
igazgató
kémia-fizika szakos középiskolai tanár
közoktatási vezető

Németh Katalin

kata@gmmg.hu
osztályfőnök 9.b
okleveles magyar-angol szakos középiskolai tanár

Papp Zsuzsanna

pappzs@gmmg.hu
osztályfőnök 12-13.b
okleveles magyar szakos középiskolai tanár

Szabó Ákos

szabo.akos@gmmg.hu
osztályfőnök 12. a
munkaközösség vezető
mezőgazdasági mérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (állattenyésztő mérnök)

Szabóné Bugyi Katalin

szabone.katalin@gmmg.hu
állategészségügyi üzemmérnök
sertéstenyésztő szaküzemmérnök

Szabó Gábor

gabor.szabo@gmmg.hu
osztályfőnök 9.a
okleveles középiskolai testnevelő tanár és okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

Szemrédiné Mucsi Gabriella

mucsi.gabriella@gmmg.hu
osztályfőnök 11.b
matematika szakos tanár
okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár és a multikulturális nevelés okleveles tanára

Szombathelyi István Mihály

szomb@gmmg.hu
osztályfőnök 11.c
okleveles műszaki oktató
mg-i gépészmérnök (logisztika szakirányon)

Szöllősiné Bende Réka

bendereka@gmmg.hu
okleveles agrármérnök
mezőgazdasági mérnöktanár
szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen

Szűcsné Kovács Adrienn

szucsne.kovacs.adrien@gmmg.hu
óvodapedagógus
gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen)
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Túriné Sándor Zsuzsanna

turine@gmmg.hu
osztályfőnök 12.a
magyar szakos középiskolai tanár
pedagógiai értékelési szakértő

Vízhányó István

vizhanyo.istvan@gmmg.hu
okleveles informatikatanár és okleveles andragógus tanár

ÓRAADÓK

Dr. Benk Ákos

benk.akos@gmmg.hu
okleveles agrármérnök mérnök-tanár

Dr. Molnárné Megyeri Anikó

molnarne.megyeri.aniko@gmmg.hu
magyar nyelv és irodalom szakos tanár és művelődésszervező
angol nyelv és irodalom szakos tanár
okleveles középiskolai magyartanár

Németh István

nemeth.istvan@gmmg.hu
biológia szakos tanár, történelem szakos bölcsész és tanár

Onodi-Szűcs Eleonóra

hezsozoltanne@gmmg.hu
biológia szakos tanár

Dr. Patariczáné Kelecsényi Magdolna

mailo@gmmg.hu
földrajz szakos középiskolai tanár

Prikler György

prikler.gyorgy@gmmg.hu
matematika szakos középiskolai tanár

Rácz Miklós Dávid

racz.miklos.david@gmmg.hu
angol-számítástechnika szakos tanár

Szenti Csilla

szenti.csilla@gmmg.hu
történelem-latin szakos középiskolai tanár

Török Zoltán

torok.zoltan@gmmg.hu
agrármérnök
növényvédelmi szakmérnök

NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK

Kissné Gyüre Krisztina

iskolatitkár

TECHNIKAI DOLGOZÓK

KERESZTES DÓRA SZINTIAállatgondozó
KOVÁCS JÓZSEFtraktoros
KOVÁCSNÉ PIROS ERIKAtakarító
LUNG PÉTERműszaki ügyintéző, karbantartó
PEKKER SÁNDORállatgondozó
PRISLINGER ATTILAgazdasági ügyintéző
RÁKOS SÁNDOR MÁRKkertész
ROSTÁS LÁSZLÓNÉtakarító
SZABÓ ENIKŐtakarító
TÓTH KRISZTINA HAJNALKAtakarító
TÓTHNÉ MUCSI ANIKÓmunkaügyi ügyintéző
VARGA FRUZSINA ANNAkertész
Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: email