Munkatársaink

Pedagógusok

Agócs Éva Bernadett

agocs.eva@gmmg.hu
osztályfőnök 9.a
okleveles növénytermesztő mérnök

Árpási Ildikó

aildi@gmmg.hu
történelem szakos középiskolai tanár
magyar szakos középiskolai tanár

Bajusz Ágnes

bajusz.agnes@gmmg.hu
német nyelvtanár

Benkő Judit

benko.judit@gmmg.hu
matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár
okleveles testnevelő tanár

Borsi István

borsi@gmmg.hu
igazgatóhelyettes
osztályfőnök 13.a
villamosmérnök
informatika szakos tanár
pedagógiai értékelési szakértő
intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott pedagógus
okleveles fizikatanár

Borsiné Zsingor Nikoletta

bzsn@gmmg.hu
mezőgazdasági mérnök

Erdei András Gábor

erdei.andras@gmmg.hu
osztályfőnök 12.a
matematika szakos tanár
geográfus
okleveles földrajztanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Fülöp Ildikó

fuli@gmmg.hu
rajz szakos tanár
okleveles vizuális- és környezetkultúra- tanár
segédkönyvtáros

Gila Csaba

gila.csaba@gmmg.hu
növénytermesztési mérnök
növényvédelmi szakmérnök

Gregus József

gregus.jozsef@gmmg.hu
földrajz-testnevelés szakos tanár
okleveles földrajztanár

Győriné Berényi Gizella

gybg@gmmg.hu
szakmai vezető
osztályfőnök 14.a
állattenyésztési üzemmérnök
okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök)

Horváth János László

hj@gmmg.hu
állategészségügyi üzemmérnök
agrármérnök

Helyán Éva Hanna

he@gmmg.hu
osztályfőnök 10.c
munkaközösség vezető
okleveles agrárkémikus-agrármérnök
okleveles mérnöktanár
közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus

Kádár József

kadar.jozsef@gmmg.hu
középfokú szakmai végzettséget igénylő növénytermesztési és állattenyésztési munkák végzésére képesítés

Kérdőné Kovács Eszter

kerdone.eszter@gmmg.hu
kertészmérnök
kertépítő és zöldfelületfenntartó szakmérnök
közigazgatási alapvizsga
közigazgatási szakvizsga

Kovácsné Bartosiewicz Éva

bibe@gmmg.hu
osztályfőnök 10.b
pedagógia-angol szakos tanár
okleveles angol szakos középiskolai tanár

Köteles Dávid

koteles.david@gmmg.hu
mezőgazdasági mérnök

Lukács Sándor

lukacs.sandor@gmmg.hu
mezőgazdasági mérnök

Nádasdiné Dani Éva

nde@gmmg.hu
okleveles mérnöktanár
okleveles agrármérnök
szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető

Nagy Zsuzsanna

nzs@gmmg.hu
igazgató
kémia-fizika szakos középiskolai tanár
közoktatási vezető

Németh Katalin

kata@gmmg.hu
osztályfőnök 11.b
okleveles magyar-angol szakos középiskolai tanár

Papp Zsuzsanna

pappzs@gmmg.hu
osztályfőnök 12.b
okleveles magyar szakos középiskolai tanár
okleveles magyar szakos ált. iskolai tanár és népművelő

Skorka Erzsébet

skorka.erzsebet@gmmg.hu
orosz-angol szakos ált. iskolai tanár

Szabó Ákos

szabo.akos@gmmg.hu
osztályfőnök 10. a
mezőgazdasági mérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (állattenyésztő mérnök)

Szabóné Bugyi Katalin

szabone.katalin@gmmg.hu
állategészségügyi üzemmérnök
sertéstenyésztő szaküzemmérnök

Szombathelyi István Mihály

szomb@gmmg.hu
osztályfőnök 9.c
okleveles műszaki oktató
mg-i gépészmérnök (logisztika szakirányon)

Szöllősiné Bende Réka

bendereka@gmmg.hu
agrármérnök
mezőgazdasági mérnöktanár
okleveles agrármérnök
szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen

Tomasev Marinné

tomasevne@gmmg.hu
okleveles tanulási- és pályatanácsadási-tanár
gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár
nevelőtanár
intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott pedagógus
általános iskolai tanító
óvónő

Tóth Orsolya Edina

toth.orsolya@gmmg.hu
osztályfőnök 9.b
mezőgazdasági mérnök

Túriné Sándor Zsuzsanna

turine@gmmg.hu
osztályfőnök 11.a
magyar szakos középiskolai tanár
okleveles népművelő, magyar nyelv- és irodalom szakos ált.isk.tanár
pedagógiai értékelési szakértő

Vecseri András

vecseri.andras@gmmg.hu
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (élelmiszeripari gépész)
okleveles gépészmérnök

Vízhányó István

vizhanyo.istvan@gmmg.hu
okleveles informatikatanár és okleveles andragógus tanár

ÓRAADÓK

Horváth Mónika

horvath.monika@gmmg.hu
német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

Kőhegyi-Kis Ágnes

kohegyi.kis.agnes@gmmg.hu
gyógytestnevelő tanár

Onodi-Szűcs Eleonóra

hezsozoltanne@gmmg.hu
biológia szakos tanár

Dr. Patariczáné Kelecsényi Magdolna

mailo@gmmg.hu
földrajz szakos középiskolai tanár

Prikler György

prikler.gyorgy@gmmg.hu
matematika-számítástechnika szakos középiskolai tanár

Szabó-Nacsa Andrea

szabo.nacsa.andrea@gmmg.hu
agrármérnök

Török Zoltán

torok.zoltan@gmmg.hu
agrármérnök
növényvédelmi szakmérnök

Hazadi János

hazadi.janos@gmmg.hu
gépesített lövésztiszt
mérnöktanár

NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK

Katona Szimona

katona.szimona@gmmg.hu
iskolatitkár

TECHNIKAI DOLGOZÓK

Czirok Dávid mezőgazdasági technikus
Hadi Irén takarító
Keresztes Dóra állatgondozó
Kovács József traktoros
Kovács Katalin takarító
Lung Péterlung.peter@gmmg.huműszaki ügyintéző
Pekker Sándor állatgondozó-éjjeliőr
Prislinger Attilaprislinger.attila@gmmg.hugazdasági ügyintéző
Rostás Lászlóné takarító
Sebestyén Magdolna takarító
Szabó Enikő takarító
Tóthné Mucsi Anikótma@gmmg.humunkaügyi ügyintéző
Ürge Lászlóné takarító
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email