Kompetenciamérés 2021. – Levél a szülőknek

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: email

Tisztelt Szülők!

2021. május 26-án a 10. évfolyamos gyermekeik Országos kompetenciamérésen vesznek részt.

Kérem, olvassák el ezt a tájékoztató levelet.

 

A felmérés célja, általános ismertetése:

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 19. § (5) bekezdése szerint a szakképző intézmény 10. évfolyamán a nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszony keretében részt vevő tanuló szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődését az Nkt. szerint kell mérni és értékelni.

Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az Országos kompetenciamérést az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) és az iskolák közösen szervezik meg.

Az Országos kompetenciamérés a diákok matematikai eszköztudásának és szövegértési képességének felmérésére terjed ki.

Az ország összes iskolájának minden feladatellátási helyén a 6., 8. és 10. évfolyamos mérésben érintett tanulók azonos időpontban és azonos körülmények között írják meg a tesztet.

FONTOS TUDNIVALÓK

Kompetenciamérésre vonatkozó információk:

  • A mérés napján az érintett osztályoknak nincs más tanítási órája vagy gyakorlata, saját külön mérési órarend szerint haladnak8:10 – 11:45 óra között.
  • A mérés során a tanulók4 x 45 perces tesztfüzetet töltenek ki (matematika és szövegértés tesztek).
  • Kompetenciamérés során használható eszközök: kék toll, vonalzó, számológép.
  • A tanulóknak a nyugodt kezdés érdekében legkésőbb 7:30-ig be kell érni az iskolába.

Tanulói kérdőív:

A mérés napján (május 26, szerda) egy kérdőívet küldünk haza a tanulókkal. A kérdőív belső oldalán részletes tájékoztatás található a kérdőív céljáról és kezelési módjáról. A személyiségi jogok megfelelő biztosítása érdekében a kérdőíveket a tanulók hazaviszik, és szüleikkel egyeztetve töltik ki, majd másnap, de legkésőbb május 31-ig – döntésük szerint kitöltve vagy kitöltetlenül, nyitott vagy lezárt borítékban – visszajuttatják az iskolai koordinátornak. Fontos, hogy a kérdőív információit az iskola nem ismerheti meg. A kérdőívek visszaküldése önkéntes, de az iskola eredményeinek elemzése szempontjából fontos, hogy minél több tanuló kitöltse és visszahozza azokat. A Tanulói kérdőív célja, hogy országosan és iskolai szinten egyaránt elemezni lehessen a tanulók szociokultúrális hátterének és mért teljesítményének összefüggését. A kérdőívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális hátterét megjelenítő családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válik az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye. Így pl. azon iskolák rendkívül értékes pedagógiai munkája is megmutatkozhat, amelyek nem a legjobb körülmények között élő, legtehetségesebb tanulókkal foglalkoznak

Névkártya és Mérési azonosító:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mérés napján a tanulók saját nevükre szóló Névkártyát kapnak, amelyen szerepel a tanuló Mérési azonosítója. A Mérési azonosító segítségével tudják megtekinteni a tanuló mérésben elért eredményéről készülő egyéni jelentést 2022. február 28-tól a https://www.kir.hu/okmfit honlapon, a Tanulói jelentés menüpont alatt. A Névkártyán található név és Mérési azonosító összekapcsolását csak az iskola tudja elvégezni. A két adat együttes kezelésére az iskolán és a tanuló szülőjén kívül senki sem jogosult, ezért felhívom a kedves szülők figyelmét, hogy a Névkártyákat NE KÜLDJÉK VISSZA!

Kedves Szülők!

 Ezúton kérem Önöket, hogy segítsenek a kompetenciamérés értékelésében és töltsék ki a méréshez kapcsolódó Tanulói kérdőíveket, ezáltal is segítve iskolánk munkáját.

Kérem Önöket, hogy szíveskedjenek bennünket támogatni abban, hogy a mérésen minél jobb és reálisabb kép születhessen iskolánkról!

Segítő együttműködésüket köszönöm!

Hódmezővásárhely 2021. május 20.

 Nagy Zsuzsanna
intézményvezető

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: email