Igazgatói pályázat

Alföldi Agrárszakképzési Centrum pályázatot hirdet  Alföldi Agrárszakképzési Centrum Intézményeibe igazgatói munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

 1. év július hó 2. napjától – Határozatlan idő
 2. év augusztus hó 16. napjától – Határozatlan idő

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: A megpályázott szakképző intézmény székhelye.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, melyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettség,
 • intézményvezetői szakképzettség, legalább egy év intézményvezetői gyakorlat vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzés,
 • oktatói munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • vezetői készség,
 • kiváló szervező- és kommunikációs készség,
 • elemzőkészség,
 • terhelhetőség,
 • gyors, pontos munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • agrár-szakmai szervezet munkájában szerzett vezetői tapasztalat,
 • agrárgazdasági területen szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • országos vagy regionális pályázatok és projektek kezelésében szerzett jártasság,
 • az agrárszakképzés területére vonatkozó nemzetközi kapcsolatrendszerben való közreműködés,
 • szervezetfejlesztésben, nevelési-oktatási intézmény alapításában szerzett tapasztalat,
 • felsőfokú gazdasági végzettség,
 • felhasználói szintű informatikai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok,
 • A pályázó legalább 3 éves szakmai gyakorlatát és legalább 1 éves intézményvezetői gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum,
 • A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 128. (3) bekezdése szerint a pályázónak a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó programja, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket összhangban a szakképzési centrum programjával,
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja,
 • Nyilatkozat, amelyben vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
 • Nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 • Kérjük a megpályázni kívánt intézményt (a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ résznél van feltüntetve) a pályázati anyagában feltüntetni szíveskedjék.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás 2021.07.02/2021.08.16-tól betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2021. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Alföldi Agrárszakképzési Centrum részéről dr. Holp Judit Dalma nyújt, a 06-63/850-005-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton „ AASzC 3-37/2021., igazgató” tárggyal kabinet@aaszc.hu e-mail címen keresztül.Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezőpályázókat az ASZC által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje:2021. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu – 2021. március 1.
 • Kormányzati Portál: kormany.hu – 2021. március 1.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális száma
 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazásról – a pályázati eljárást követően – az agrárminiszter dönt. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye.

Alföldi Agrárszakképzési Centrum alábbi intézményeibe nyújtható be az igazgatói pályázat:

INTÉZMÉNYEK:VÁROS:ÁLLÁS BETÖLTÉSÉNEK IDŐPONTJA
Alföldi ASzC Bársony István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumCsongrád2021.08.16
Alföldi ASzC Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző IskolaSzentes2021.07.02
Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumÁsotthalom2021.07.02
Alföldi ASzC Bethlen GáborMezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumGyomaendrőd2021.07.02
Alföldi ASzC Fodor József Élelmiszeripari Technikum és Szakképző IskolaSzeged2021.07.02
Alföldi ASzC Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző IskolaMakó2021.07.02
Alföldi ASzC Gregus Máté Mezőgazdasági Technikum és Szakképző IskolaHódmezővásárhely2021.07.02
Alföldi ASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumKenderes2021.07.02
Alföldi ASzC Kétegyházai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumKétegyháza2021.08.16
Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti TechnikumSzeged2021.07.02
Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: email