Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület támogatói pályázatot hirdet 11. évfolyamos hallgatóknak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

A Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület támogatói pályázatot hirdet 2019. évre vonatkozólag a SZTE Mezőgazdasági Karával jogviszonyban álló, legalább másodéves, a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola hallgatói jogviszonyban álló, legalább 11. évfolyamos hallgatói részére.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI GAZDASÁGI EGYESÜLET TÁMOGATÓI PÁLYÁZATOT HIRDET

A támogatás célja:

A Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület támogatói pályázatot hirdet 2020. évre vonatkozólag a SZTE Mezőgazdasági Karával jogviszonyban álló, legalább másodéves, a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola hallgatói jogviszonyban álló, legalább 11. évfolyamos hallgatói részére.

A pályázat célja a mezőgazdasági oktatásban résztvevő, tehetséges tanulók, tanulmányai, szakmai fejlődésük támogatásával, felhívni a vásárhelyi közvélemény figyelmét a helyi, mezőgazdasági oktatás fontosságára.

A támogatás összege évi 100.000.-Ft/fő, mely egy összegben kerül folyósításra. A támogatásban részesülő hallgatók (2 fő), a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesülettel támogatói szerződést kötnek.

Azon tanulók pályázatait várjuk, akik a tanulmányaik végzése mellett, családi körülményeik okán, vagy szabadidejükben, mezőgazdasági tevékenységet vagy mezőgazdasággal kapcsolatos szabadidős tevékenységet végeznek, és a mezőgazdasághoz való kötődést, életformának tekintik, maguk is űzik.

A támogatás felhasználása elsősorban a tanulmányokhoz kapcsolódó, például szakkönyvek, számítógép, a mezőgazdasági tevékenységhez vagy mezőgazdasággal kapcsolatos szabadidős tevékenységhez kapcsolódó eszköz, eszközök, beszerzésére történhet.

Pályázati feltételek:

– A fenti intézmények, a fentiek szerint meghatározott hallgatója,

– legalább jó tanulmányi átlag (3,51 felett),

– hódmezővásárhelyi állandó lakóhely,

– minimum 40 óra önkéntes munka, a 2020. évben, a Gazdasági Egyesület tevékenységéhez, programjaihoz kapcsolódóan,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy az érettségi, technikusi bizonyítvány vagy diploma megszerzését követően Hódmezővásárhelyen kíván elsődlegesen elhelyezkedni, a megszerzett képesítésnek megfelelő pályán.

A pályázatok elbírálásánál elsőbbséget élvez: Mezőgazdasági munka vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység végzése.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. január 23., csütörtök

A pályázatok elbírálásának határideje:  A pályázat benyújtási határidejét követő 8 nap

A pályázatok benyújtási helye: Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület, 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6.

A pályázatok benyújtásához szükséges iratok:

– kitöltött pályázati adatlap,

– iskolalátogatási igazolás,

– tanulmányi átlagról szóló igazolás a legutóbbi, két lezárt félév, a 2018/2019-es tanév vonatkozásában,

– nyilatkozat az önkéntes munka vállalásáról.

Pályázati űrlap letölthető ITT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email