Felnőttoktatás

Szakmai oktatás

Két szakma megszerzése államilag támogatott. Elegendő számú jelentkező esetén, nappali és esti munkarendben is indít az iskola képzéseket.

Mezőgazdasági technikus (szakma azonosító száma: 5 0811 17 09)

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

Szakmairányok: Növénytermesztő; Állattenyésztő (érettségire épülő)

Képzés időtartama: 2 év

Előzetes tanulmányok beszámításával a képzési idő 1 évre csökkenthető.

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi mezőgazdasági termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére. Azon fiatalok számára ajánlott, akik a modern nagyüzemi mezőgazdaságban használatos új technológiák, elvárások és irányvonalak megismerése után vezető pozícióban szeretnének hozzájárulni a mezőgazdasági termelés minőségi irányításához.

Kertésztechnikus (szakma azonosító száma: 5 0812 17 06)

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

Szakmairányok: Parképítő és -fenntartó; Dísznövénytermesztő, virágkötő; Gyógynövénytermesztő; Zöldségtermesztő; Gyümölcstermesztő (érettségire épülő)

Képzés időtartama: 2 év

Előzetes tanulmányok beszámításával a képzési idő 1 évre csökkenthető.

A kertésztechnikus szakma széleskörű ismereteket nyújt a kertészeti ágazathoz tartozó termesztési, forgalmazási, műszaki, gazdálkodási és az ehhez kapcsolódó feladatok területén. A kertésztechnikus feladata a szőlő- és gyümölcstermesztés, zöldség-, gyógynövény- és dísznövénytermesztés, virágkötés és berendezés, valamint a kertek építése és gondozása. Korszerű termesztő berendezésekkel dolgozik. Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a természet, szereti a növényeket, szeret alkotni, és fontos számára „munkájának gyümölcse”.

Szakmai képzés

Állatorvosi asszisztens

Egy szakmai képzés megszerzése államilag támogatott. Elegendő számú jelentkező esetén esti munkarendben is indít képzést az iskola.

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2022/001146

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

Szakmai képzés esetén szakmajegyzéki, vagy programkövetelmény azonosító szám: 08415001

Előképzettség: érettségi végzettség

Elmélet és gyakorlat aránya: 40% elmélet = 200 óra, 60% gyakorlat = 300 óra

Képzés óraterve

Tananyagegység megnevezése

Elmélet óraszáma

Gyakorlat óraszáma

Összesen

Háziállat anatómia és élettan

36

24

60

Állategészségtani alapismeretek

90

168

258

Állattartás és takarmányozás

56

108

164

Állatvédelmi ismeretek

18

18

Összesen:

200

300

500

Az állatorvosi asszisztens közreműködik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai és járványvédelmi feladatok végrehajtásában.

Gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről.

Képes elvégezni az állatok szűrő- és diagnosztikai vizsgálata során az állatok azonosítását, balesetmentes rögzítését, a vizsgálati terület feltárását.

Az egyszerűbb betegségeket az állatorvos utasításai szerint, annak felügyelete mellett kezeli.

A sebészeti beavatkozásoknál közreműködik az állatok előkészítésében, valamint segédkezik a sebészeti beavatkozások végrehajtásában.

A kezeléseket, műtéteket követően elvégzi az előírt utókezeléseket, beadja a szükséges gyógyszereket.

Figyelemmel kíséri a rábízott állatok egészségi állapotát, életjelenségeit, időszakosan ellenőrizve a szükséges paramétereket.

Ismeri a kisállatok és a gazdasági haszonállatok anatómiáját, élettanát, tipikus betegségeit és gyógyításukhoz szükséges alapvető eljárásokat, eszközöket és környezeti kondíciókat.

Részt vesz az állatorvos hatósági élelmiszerhigiéniai, járványvédelmi feladatainak elvégzésében. Szükség esetén elvégzi az elhullott állatok és egyéb állati melléktermékek összegyűjtését és ártalmatlanítását.

Közreműködik a laboratóriumi vizsgálatok, mérések elvégzésében, a különféle mintavételezésekben és az elhullott állatok boncolásában.

Munkájával összefüggésben felmerülő adminisztrációs feladatok elvégzéséhez megfelelő számítógépes ismeretekkel rendelkezik.

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: email