Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus szakképesítés

Képzés iskolai felvételi kódszáma: 0002

OKJ szám: 54 621 01

Mezőgazdaság ágazat

Szakgimnáziumi rendszerben a képzési idő: 4 + 1 év

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

Elméleti/gyakorlati képzési idő aránya: 40/60 %

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az állattenyésztő és állategészségügyi technikus képes a termelési, üzemeltetési folyamatok előkészítésében és lebonyolításában önálló feladatok elvégzésére, középszintű vezetői, valamint magasabb igényű fizikai munkakörök ellátására. A piac igényeinek megfelelő minőségű, higiénikus, a környezet- és állatvédelmi előírások betartásával készült állati eredetű termékeket állít elő, menedzseli a termelést. A mezőgazdasági telepeken és családi gazdaságokban gazdasági állatok elhelyezésével, felnevelésével, hizlalásával, szaporításával foglalkozik. Gondoskodik az állatok elhelyezéséről, szervezi, elvégzi, illetve elvégezteti az állattenyésztési munkákat. Ellenőrzi, karbantartja, üzemelteti az állattenyésztés gépeit és az állattartó épületeket.
Állategészségügyi ismereteinek birtokában gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről, felismeri a beteg állatokat. Munkája során szoros kapcsolatot tart az állatorvossal. Segédkezik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai, járványvédelmi, élelmiszer-higiéniai és egyes hatósági feladatok végrehajtásában, valamint állatjóléti, állathigiéniai, prevenciós feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani a vállalkozását,
– pénzügyi tervezés, hitel és pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását,
– anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytatni,
– beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni az állattenyésztésben használt gépeket,
– működtetni az állategészségügyi intézményekben használt gépeket, készülékeket,
– a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait elvégezni,
– termék előállítással kapcsolatos feladatokat végezni,
– az állatokat okszerűen, optimálisan takarmányozni,
– állatjóléti és állathigiéniai feladatokat ellátni,
– az állatorvos diagnosztikai, terápiás, prevenciós munkájában segédkezni, utasításait önállóan végrehajtani,
– élelmiszer-higiéniai részfeladatokat elvégezni,
– napi és időszakos ellenőrzéseket végezni,
– az állattenyésztés és állategészségügy munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait ellátni,
– az állattenyésztési és állategészségügyi munkák tervezését, szervezését elvégezni,
– mezőgazdasági támogatásokat igényelni, munkáját megfelelően adminisztrálni, kommunikálni,
– a termelési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányítani

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: email