Szakgimnáziumi képzések

A képzés időtartama 4+1 tanév

A szakgimnáziumba járó tanulók a 9-12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett szakmai tantárgyakat is tanulnak. A mezőgazdaság, illetve a kertészet és parképítés ágazatú szakmai képzés során széles spektrumú alapozást kapnak tanulóink. A szakmai gyakorlatokra és a nyári összefüggő gyakorlatokra az iskola tangazdaságában kerül sor. Az érettségivel a mezőgazdaság ágazaton tanulók állattartó szakmunkás, a kertészet és parképítés ágazaton tanulók pedig faiskolai kertész végzettséget kapnak. A felvételi jegyzék felső tagozat eredményei alapján készül. Érettségi után, 1 tanév alatt, a következő technikus szakmák tanulására van lehetőség az iskolában:

Mezőgazdaság ágazat mezőgazdasági technikus kimenettel (tagozatkód: 0001) A képzés végén a tanulók alkalmassá válnak a napi gazdálkodási feladatok ellátására, valamint gyakorlatorientált szervezési, gazdasági feladatok elvégzésére.

Mezőgazdaság ágazat állattenyésztő és állategészségügyi technikus kimenettel (tagozatkód: 0002) A képzés végén a tanuló képessé válik az állattenyésztési, állategészségügyi feladatok előkészítésére, elvégzésére, egyszerűbb állategészségügyi beavatkozások végrehajtására. Munkája során szorosan együttműködik az állatorvossal.

Kertészet és parképítés ágazat parképítő és fenntartó technikus kimenettel (tagozatkód: 0003) A parképítő és fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása. Táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat is elláthat.

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
Általános képzés (9-12. évfolyam)

Szakmacsoport Ágazat Kódszámok Képzési forma A képzés
időtartama
(tanév) 
Felvehető
létszám
(fő)
Mezőgazdaság Mezőgazdaság ágazat mezőgazdasági technikus kimenettel 0001 nappali 4+1 40
Mezőgazdaság Mezőgazdaság ágazat állattenyésztő és állategészségügyi technikus kimenettel 0002 nappali 4+1 40
Mezőgazdaság Kertészet és parképítés ágazat parképítő és fenntartó technikus kimenettel 0003 nappali 4+1 40

További információk

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskolai végzettség
Felvételi feltétel/Alkalmassági követelmény Szakképesítéshez előírt egészségügyi alkalmassági követelmény
Integrált felkészítés Igen
A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2.   számú mellékletének   megfelelően 2019.02.18-ig.
Írásbeli felvételi vizsga Nincs
Szóbeli felvételi vizsga Nincs
A felvételi döntés alapja A felvételi jegyzék az általános iskola felső tagozatának tanulmányi eredménye alapján készül.  A  következő  tantárgyak  kerülnek beszámításra: magyar   nyelv,   magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, biológia, kémia, földrajz
Elérhető maximális pontszám: 130
A felvételről való értesítés módja és ideje A  jelentkező  és  az  általános  iskolája 2019.04.30-ig levélben megkapja a felvételi értesítést.
A képzés kezdete 2019.09.02.
Emelt szintű érettségire való felkészítés Mezőgazdaság ismeretek, biológia, angol, német,  matematika, földrajz, informatika, testnevelés, katonai alapismeretek
Emelt óraszámú képzés Biológia
Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német
Oktatott természettudományos tárgyak 9.   évf.: komplex természettudományos tantárgy
10-12. évf.: biológia
A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga
Érettségivel megszerezhető szakképesítés Állattartó szakmunkás (OKJ 34 621 03)
Kollégiumi elhelyezés Biztosított
Nyílt nap időpontja 2018.12.05. 15:00