Oktatási területek

Állattartó szakmunkás

admin, p, 2018-11-30 08:57

Állattartó szakmunkás szakképesítés
Képzés iskolai felvételi kódszáma: 0005
OKJ szám: 34 621 03
Szakképzési évfolyamok száma: 3
Elméleti/gyakorlati képzési idő aránya: 40/60 %
Várhatóan a 2019/20-as tanévben hiány-szakképesítés körébe tartozik, állami ösztöndíjas képzés.
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok) tartása, gondozása, takarmányozása, szaporítása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények betartása mellett. A szakmunkás további feladata az állattartó telepen az egyszerűbb hibaelhárítás és karbantartás elvégzése az épületeken, építményeken, valamint az állattartás gépein.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- állatjóléti, állategészségügyi és higiéniai feladatokat ellátni,
- elvégezni a takarítási, tisztítási és fertőtlenítési feladatokat,
- takarmányozni, etetni és itatni az állatokat,
- gondozni az állatokat,
- elvégezni a szaporítási és utódgondozási feladatokat,
- az állattartás gépeit működtetni, beállítani, karbantartani,
- elvégezni az épületek, építmények karbantartását,
- elvégezni a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi feladatokat,
- vezetni az állattartó telep nyilvántartásait, bizonylatait,
- piaci ismeretei révén elvégezni a beszerzéssel és értékesítéssel kapcsolatos feladatokat.

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus szakképesítés
Képzés iskolai felvételi kódszáma: 0002
OKJ szám: 54 621 01
Mezőgazdaság ágazat
Szakgimnáziumi rendszerben a képzési idő: 4 + 1 év
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti/gyakorlati képzési idő aránya: 40/60 %
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az állattenyésztő és állategészségügyi technikus képes a termelési, üzemeltetési folyamatok előkészítésében és lebonyolításában önálló feladatok elvégzésére, középszintű vezetői, valamint magasabb igényű fizikai munkakörök ellátására. A piac igényeinek megfelelő minőségű, higiénikus, a környezet- és állatvédelmi előírások betartásával készült állati eredetű termékeket állít elő, menedzseli a termelést. A mezőgazdasági telepeken és családi gazdaságokban gazdasági állatok elhelyezésével, felnevelésével, hízlalásával, szaporításával foglalkozik. Gondoskodik az állatok elhelyezéséről, szervezi, elvégzi, illetve elvégezteti az állattenyésztési munkákat. Ellenőrzi, karbantartja, üzemelteti az állattenyésztés gépeit és az állattartó épületeket.
Állategészségügyi ismereteinek birtokában gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről, felismeri a beteg állatokat. Munkája során szoros kapcsolatot tart az állatorvossal. Segédkezik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai, járványvédelmi, élelmiszerhigiéniai és egyes hatósági feladatok végrehajtásában, valamint állatjóléti, állathigiéniai, prevenciós feladatokat lát el.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani a vállalkozását,
- pénzügyi tervezés, hitel és pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását,
- anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytatni,
- beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni az állattenyésztésben használt gépeket,
- működtetni az állategészségügyi intézményekben használt gépeket, készülékeket,
- a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait elvégezni,
- termék előállítással kapcsolatos feladatokat végezni,
- az állatokat okszerűen, optimálisan takarmányozni,
- állatjóléti és állathigiéniai feladatokat ellátni,
- az állatorvos diagnosztikai, terápiás, prevenciós munkájában segédkezni, utasításait önállóan végrehajtani,
- élelmiszer-higiéniai részfeladatokat elvégezni,
- napi és időszakos ellenőrzéseket végezni,
- az állattenyésztés és állategészségügy munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait ellátni,
- az állattenyésztési és állategészségügyi munkák tervezését, szervezését elvégezni,
- mezőgazdasági támogatásokat igényelni, munkáját megfelelően adminisztrálni, kommunikálni,
- a termelési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányítani.

Gazda

admin, p, 2018-11-30 08:19

Gazda szakképesítés
Képzés iskolai felvételi kódszáma: 0004
OKJ szám: 34 621 01
Szakképzési évfolyamok száma: 3
Elméleti/gyakorlati képzési idő aránya: 40/60 %
A Gazda szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- talaj-előkészítést, vetést végezni,
- a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni,
- növényápolást végezni,
- élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni,
- takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni,
- gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni,
- tartástechnológiai feladatokat végrehajtani,
- állatot takarmányozni,
- állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani,
- állatot szaporítani,
- gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,
- környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni,
- kereskedelmi tevékenységet végezni,
- vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni,
- önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni,
- alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).

Informatikai rendszergazda

admin, k, 2016-09-13 09:44

Infromatikai rendszergazda (OKJ: 54 481 04)

A képzési idő - előképzettség beszámításával - 1 év 

Mechatronikai technikus

admin, k, 2016-09-13 09:11

Mechatronikai technikus (OKJ SZÁM: 54 523 04 )

A képzési idő - az előképzettség beszámításával - 1 év.

A mezőgazdaság szakgimnáziumban, 9-12. évfolyamon a következő témakörökkel foglalkoznak a tanulók:

Állattenyésztés
- alapfogalmak, értékmérők,
- a gazdasági állatok nemesítése,
- elhelyezés, ápolás,
- a haszonállatok elnevezései, értékmérői, fajtái, nemesítése,
- a haszonállatok szaporítása, felnevelése, takarmányozása, ápolása, elhelyezése,
- tejgazdaságtan.

Mezőgazdasági gépész

admin, p, 2018-11-30 08:57

Mezőgazdasági gépész szakképesítés
Képzés iskolai felvételi kódszáma: 0006
OKJ szám: 34 521 08
Szakképzési évfolyamok száma: 3
Elméleti/gyakorlati képzési idő aránya: 30/70 %
Várhatóan a 2019/20-as tanévben hiány-szakképesítés körébe tartozik, állami ösztöndíjas képzés.
A Mezőgazdasági gépész szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetése.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával összefüggő feladatok megoldásában,
- karbantartani, üzemeltetni a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket,
- elhárítani a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések üzemzavarait,
- munkavédelmi előírásokat betartani,
- közreműködni a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések nagyjavításában.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória).

Mezőgazdasági technikus

admin, k, 2016-09-13 09:50

Mezőgazdasági technikus (OKJ 54 621 02)

A képzési idő 2 év, szakmai érettségivel 1 év.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít.
A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.

Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés
Képzés iskolai felvételi kódszáma: 0003
OKJ szám: 54 581 02
Kertészet és parképítés ágazat
Szakgimnáziumi rendszerben a képzési idő: 4 + 1 év
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti/gyakorlati képzési idő aránya: 50/50 %
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A parképítő és fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembevételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel.
A parképítő és fenntartó technikus tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat el.
A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- vállalkozást alapítani, működtetni, megszüntetni,
- középszintű vezetői feladatokat ellátni,
- árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni,
- ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát,
- előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni,
- felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat,
- növényápolást végezni, végeztetni,
- eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani,
- munkavédelmi előírásokat betartani,
- előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,
- dokumentációt használni, készíteni, készíttetni,
- irányítási, szervezési feladatokat ellátni,
- szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni,
- építés-előkészítő műszaki munkákat végezni,
- alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni,
- alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni,
- felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani,
- kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani,
- növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni,
- parkfenntartási, gondozási munkát végezni.