Gazda

admin, p, 2018-11-30 08:19

Gazda szakképesítés
Képzés iskolai felvételi kódszáma: 0004
OKJ szám: 34 621 01
Szakképzési évfolyamok száma: 3
Elméleti/gyakorlati képzési idő aránya: 40/60 %
A Gazda szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- talaj-előkészítést, vetést végezni,
- a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni,
- növényápolást végezni,
- élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni,
- takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni,
- gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni,
- tartástechnológiai feladatokat végrehajtani,
- állatot takarmányozni,
- állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani,
- állatot szaporítani,
- gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,
- környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni,
- kereskedelmi tevékenységet végezni,
- vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni,
- önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni,
- alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).