Parképítő és fenntartó technikus

admin, p, 2018-11-30 08:14

Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés
Képzés iskolai felvételi kódszáma: 0003
OKJ szám: 54 581 02
Kertészet és parképítés ágazat
Szakgimnáziumi rendszerben a képzési idő: 4 + 1 év
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti/gyakorlati képzési idő aránya: 50/50 %
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A parképítő és fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembevételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel.
A parképítő és fenntartó technikus tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat el.
A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- vállalkozást alapítani, működtetni, megszüntetni,
- középszintű vezetői feladatokat ellátni,
- árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni,
- ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát,
- előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni,
- felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat,
- növényápolást végezni, végeztetni,
- eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani,
- munkavédelmi előírásokat betartani,
- előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,
- dokumentációt használni, készíteni, készíttetni,
- irányítási, szervezési feladatokat ellátni,
- szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni,
- építés-előkészítő műszaki munkákat végezni,
- alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni,
- alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni,
- felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani,
- kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani,
- növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni,
- parkfenntartási, gondozási munkát végezni.