TÁMOP

A program feladatai:

◦A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása
◦A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása
◦A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban
◦Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás